Đào tạo   /   Cơ sở pháp lý

CƠ SỞ PHÁP LÝ

STT

Ngày

ban hành

Số ký hiệu

Trích yếu

Tình trạng

Tải về

1

27/12/2018

7052/QĐ-SYT

Quyết định Về việc phê duyệt 04 (bốn) Chương trình đào tạo liên tục cho Bệnh viện Da liễu trực thuộc Sở Y tế

Hiệu lực

Tải về

2

30/9/2013

6450/SYT-TCCB

Công văn Về việc phê duyệt Chương trình đào tạo liên tục cho cơ sở đào tạo Bệnh viện Da liễu

Hiệu lực

Tải về

3

11/01/2021

66/BVDL-KHTH

Kế hoạch đào tạo liên tục năm 2021

Hiệu lực

Tải về

4

26/01/2021

86/QĐ-BVDL

Quyết định về việc ban hành mức học phí các khoá học chương trình đào tạo liên tục tại Bệnh viện Da Liễu năm 2021

Hiệu lực

Tải về

5

20/05/2021

353/QĐ-BVDL

Quyết định thông qua chương trình và tài liệu khoá đào tạo liên tục

Hiệu lực

Tải về

6

23/08/2021

596/QĐ-BVDL

Quyết định cập nhật chương trình và tài liệu khóa ĐTLT “Thủ thuật cơ bản và tiểu phẫu da”

Hiệu lực

Tải về

7

18/11/2021

744/QĐ-BVDL

Quyết định cập nhật chương trình và tài liệu khóa ĐTLT “Ứng dụng Laser và ánh sáng trong da liễu”

Hiệu lực

Tải về

8

19/11/2021

748/QĐ-BVDL

Quyết định cập nhật chương trình và tài liệu khóa ĐTLT “Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da”

Hiệu lực

Tải về

9

17/01/2022

82/BVDL-KHTH

Kế hoạch đào tạo liên tục năm 2022

Hiệu lực

Tải về

10

15/03/2022

104/QĐ-BVDL

Quyết định thông qua chương trình và tài liệu ĐTLT trực tuyến 2022 “Cập nhật kiến thức chuyên khoa Da Liễu”

Hiệu lực

Tải về

11

04/07/2022

802/BVDL-KHTH

Kế hoạch tổ chức các chương trình đào tạo liên tục năm 2022 (Bổ sung)

Hiệu lực

Tải về

12

07/07/2022

332/QĐ-BVDL

Quyết định cập nhật chương trình và tài liệu khóa ĐTLT “Xét nghiệm cơ bản trong da liễu”

Hiệu lực

Tải về

13

07/07/2022

333/QĐ-BVDL

Quyết định cập nhật chương trình và tài liệu khóa ĐTLT “Nhiễm khuẩn lây qua tình dục”

Hiệu lực

Tải về

14

14/07/2022

867/KH-BVDL

Kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm giai đoạn 2023 - 2028

Hiệu lực

Tải về

15

09/12/2022

865/QĐ-BVDL

Quyết định cập nhật chương trình và tài liệu khóa ĐTLT “Kỹ thuật tiêm botulinum toxin trong thẩm mỹ”

Hiệu lực

Tải về

16

09/12/2022 

866/QĐ-BVDL

Quyết định cập nhật chương trình và tài liệu khóa ĐTLT “Kỹ thuật tiêm chất làm đầy trong thẩm mỹ”

Hiệu lực

Tải về

17

03/01/2023

01/BVDL-KHTH

Kế hoạch tổ chức các chương trình đào tạo liên tục năm 2023

Hiệu lực

Tải về

18

04/01/2023

07/KH-BVDL

Kế hoạch đào tạo liên tục bệnh viện năm 2023

Hiệu lực

Tải về

 

 
028.3930.8183
(trong giờ hành chính)
0975.609.166
(trong giờ hành chính)
bvdl.daotaolientuc@gmail.com

Đánh giá nội dung

OK
image doctor