Sự cố y khoa
news_banner_img
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ NĂM 2022
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ NĂM 2022
Xem thêm
15-01-2023 15:00:00
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
29-07-2022 15:00:00
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
05-01-2022 16:00:00
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU NĂM 2021
05-01-2022 09:00:00
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
15-09-2021 09:00:00
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU 6 THÁNG ĐÀU NĂM 2021
13-07-2020 15:21:30
QUY TRÌNH BÁO CÁO SỰ CỐ
13-07-2020 15:19:22
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO SỰ CÔ TỰ NGUYỆN
13-07-2020 14:09:56
BÁO CÁO SỰ CỐ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
02-07-2020 14:02:59
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN PHÒNG NGỪA SỰ CỐ Y KHOA NĂM 2020
1
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)