Lịch tiếp công dân
news_banner_img
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
Xem thêm
17-05-2022 15:00:00
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
30-12-2021 15:00:00
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
21-06-2021 15:00:00
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ
1
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)