Kế hoạch
news_banner_img
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN DA LIỄU NĂM 2024
Kế hoạch hoạt động bệnh viện Da Liễu năm 2024
Xem thêm
14-01-2023 16:15:00
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN DA LIỄU NĂM 2023
18-01-2022 08:00:00
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN DA LIỄU NĂM 2022
23-02-2021 08:00:00
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔNG THỂ BỆNH VIỆN GIAI ĐOẠN 2020-2025
08-01-2021 10:15:00
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN NĂM 2021
1
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)