Tuyển dụng
news_banner_img
BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 11/2023
THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: Từ ngày 10/11/2023 đến hết ngày 09/12/2023.
Xem thêm
20-10-2023 16:00:00
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU
30-08-2023 14:00:00
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 (VÒNG 2)
21-08-2023 09:00:00
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 (VÒNG 1)
03-07-2023 07:00:00
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 BỆNH VIỆN DA LIỄU
05-05-2023 10:00:00
BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (BÁC SĨ GIẢI PHẪU BỆNH)
18-08-2022 15:00:00
BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022
04-07-2022 15:00:00
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 - BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM
17-06-2022 15:00:00
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ BUỔI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022
09-06-2022 08:30:00
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022
1 2
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)