Đào Tạo   >>   Thông báo Đào tạo liên tục

PHIÊN 2: CẬP NHẬT XU HƯỚNG ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN

TUẦN LỄ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ TOÀN DIỆN VẢY NẾN TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

THÔNG BÁO THỜI GIAN KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC THÁNG 04/2023 VÀ THÁNG 05/2023

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thời gian khai giảng các khóa học của “Chương trình đào tạo liên tục” tháng 04/2023 và tháng 05/2023 như sau:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2023, CHỦ ĐỀ 2 CÁC RỐI LOẠN MÓNG 2

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HỒ CHÍ MINH TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2023, KỲ 2, CHỦ ĐỀ “CÁC RỐI LOẠN MÓNG 2”.

CHUỖI TỌA ĐÀM BỆNH VẢY NẾN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TÂM TRONG DA LIỄU

KỲ 1: THUỐC SINH HỌC ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN: KHI NÀO NÊN SỬ DỤNG?

THÔNG BÁO THỜI GIAN KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC THÁNG 03 NĂM 2023

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thời gian khai giảng các khóa học của “Chương trình đào tạo liên tục” tháng 03 năm 2023 như sau: