Đào Tạo   >>   Thông báo Đào tạo liên tục

THÔNG BÁO THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN VÀ TỔ CHỨC THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO BÁC SĨ 2023 Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc “Tiếp nhận và tổ chức thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho các Bác sĩ” như sau:

QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ

Đối tượng áp dụng: Hội viên Liên Chi Hội Da Liễu TP.HCM (hội viên chính thức và hội viên liên kết) là tác giả của các bài báo quốc tế.

BUỔI THỨ 7 - CHUỖI SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN QUẢN LÝ VẢY NẾN VÀ MÀY ĐAY TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

Nhằm cập nhật kiến thức chuyên sâu và tiếp cận quản lý tối ưu bệnh vảy nến, mày đay tự phát mạn tính từ lý thuyết đến các ca lâm sàng thực tế, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự chuỗi sinh hoạt khoa học trực tuyến “Quản lý vảy nến và mày đay từ lý thuyết đến thực tiễn” vào lúc 19g mỗi thứ năm hàng tháng từ ngày 23/6/2022 đến ngày 29/12/2022.

CHỦ ĐỀ 7: NHIỄM KHUẨN LÂY QUA TÌNH DỤC 1 - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2022

LIÊN CHI HỘI DA LIỄU TP.HỒ CHÍ MINH TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2022, KỲ 7, CHỦ ĐỀ “NHIỄM KHUẨN LÂY QUA TÌNH DỤC 2”.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN LIÊN CHI HỘI DA LIỄU TP.HCM

Liên Chi Hội Da Liễu TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội) - là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của những công dân Việt Nam và những tổ chức làm công tác NCKH và chuyên môn nghiệp vụ ngành y, dược thuộc lĩnh vực công và tư, trên địa bàn TPHCM- xin thông báo về việc đăng ký trở thành Hội viên của Hội như sau:

BUỔI THỨ 6 - CHUỖI SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN QUẢN LÝ VẢY NẾN VÀ MÀY ĐAY TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

Nhằm cập nhật kiến thức chuyên sâu và tiếp cận quản lý tối ưu bệnh vảy nến, mày đay tự phát mạn tính từ lý thuyết đến các ca lâm sàng thực tế, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự chuỗi sinh hoạt khoa học trực tuyến “Quản lý vảy nến và mày đay từ lý thuyết đến thực tiễn” vào lúc 19g mỗi thứ năm hàng tháng từ ngày 23/6/2022 đến ngày 29/12/2022.

CHỦ ĐỀ 6: NHIỄM KHUẨN LÂY QUA TÌNH DỤC 1 - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2022

LIÊN CHI HỘI DA LIỄU TP.HỒ CHÍ MINH TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2022, KỲ 6, CHỦ ĐỀ “NHIỄM KHUẨN LÂY QUA TÌNH DỤC 1”.

BUỔI THỨ 5 - CHUỖI SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN QUẢN LÝ VẢY NẾN VÀ MÀY ĐAY TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

Nhằm cập nhật kiến thức chuyên sâu và tiếp cận quản lý tối ưu bệnh vảy nến, mày đay tự phát mạn tính từ lý thuyết đến các ca lâm sàng thực tế, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự chuỗi sinh hoạt khoa học trực tuyến “Quản lý vảy nến và mày đay từ lý thuyết đến thực tiễn” vào lúc 19g mỗi thứ năm hàng tháng từ ngày 23/6/2022 đến ngày 29/12/2022.