Đào tạo   /   Văn bản công bố

THÔNG BÁO CƠ SỞ CẬP NHẬT KIẾN THỨC Y KHOA LIÊN TỤC TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

06-03-2024 15:00:00
Copy to clipboard
Thông báo số 469/BVDL-KHTH ngày 06 tháng 03 năm 2024 của Bệnh viện Da Liễu về Thông báo cơ sở cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh

TIN MỚI

25-12-2023 13:00:00
Thông báo số 2342/TB-SYT ngày 07/5/2019 về công bố Bệnh viện Da Liễu đáp ứng là cơ sở thực hành đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, lần 2
25-12-2023 10:30:00
Thông báo số 1896/TB-SYT ngày 11/4/2019 của Sở Y tế về công bố Bệnh viện Da liễu đáp ứng là cơ sở thực hành đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, lần 1
028.3930.8183
(trong giờ hành chính)
0975.609.166
(trong giờ hành chính)
bvdl.daotaolientuc@gmail.com

Đánh giá nội dung

OK
image doctor