Phòng Kế hoạch tổng hợp   /   Nghiên cứu khoa học

Đề cương nghiên cứu khoa học

03-04-2015 16:57:07
Copy to clipboard
Phát biểu nhằm giải thích vì sao tiến hành công trình NC này, trong đó có phát biểu vấn đề. Lý luận để chứng minh công trình NC này là cần thiết, phải logic, dẫn chứng bằng số liệu cụ thể, dễ hiểu.

Yêu cầu:

- Font chữ: Times New Roman

- Cỡ chữ: 13

- Đảm bảo có đủ các phần cơ bản sau đây:

I/ TỰA ĐỀ: phát biểu ngắn, rõ ràng về vấn đề nghiên cứu.

II/ ĐẶT VẤN ĐỀ:

- Phát biểu nhằm giải thích vì sao tiến hành công trình NC này, trong đó có phát biểu vấn đề. Lý luận để chứng minh công trình NC này là cần thiết, phải logic, dẫn chứng bằng số liệu cụ thể, dễ hiểu.

III/ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:

- Đầy đủ (mục tiêu tổng quát, mục tiêu chuyên biệt), đúng cách.

IV/ TỔNG QUAN Y VĂN:

V/ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

+ Thiết kế nghiên cứu

+ Đối tượng nghiên cứu: Dân số đích- dân số nghiên cứu

+ Cỡ mẫu

+ Phương pháp chọn mẫu

+ Thu thập số liệu (có thể có phần định nghĩa các thuật ngữ chuyên môn): phương pháp thu thập số liệu và công cụ thu thập số liệu.

+ Phương pháp xử lý và phân tích số liệu: Xử lý và phân tích bằng công cụ gì? Dùng các phương pháp và phép kiểm thống kê nào? Kết quả được trình bày ra sao?

+ Tính khả thi của đề tài

+ Vấn đề y đức

VI/ THỜI BIỂU TIẾN HÀNH:

VII/ PHÂN TÍCH CÁC NGUỒN LỰC:

+ Nhân lực

+ Vật lực

+ Tài lực

TÀI LIỆU THAM KHẢO

028.3930.8183
(trong giờ hành chính)
0975.609.166
(trong giờ hành chính)
bvdl.daotaolientuc@gmail.com

Đánh giá nội dung

OK
image doctor