Phòng Kế hoạch tổng hợp   /   Nghiên cứu khoa học

Danh sách đề tài xét duyệt 2013

03-04-2015 16:52:09
Copy to clipboard
Ban Khoa Học Công Nghệ Bệnh Viện Da Liễu TP HCM xin kính gửi đến Ban KHCN – Phòng Nghiệp Vụ Sở Y Tế TP HCM danh sách 13 Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học cấp cơ sở năm 2013 đã được Hội Đồng KHCN bệnh Viện Da Liễu xét duyệt thông qua.

Sở Y Tế TP HCM                                                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN DA LIỄU                                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: ……. / DL-KHTH                                                                                                                        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2013

V/v  Xét duyệt Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học

 

KÍNH GỬI:               - BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SỞ Y TẾ

 - PHÒNG NGHIỆP VỤ SỞ Y TẾ

Ban Khoa Học Công Nghệ Bệnh Viện Da Liễu TP HCM xin kính gửi đến Ban KHCN – Phòng Nghiệp Vụ Sở Y Tế TP HCM danh sách 13 Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học cấp cơ sở năm 2013 đã được Hội Đồng KHCN bệnh Viện Da Liễu xét duyệt thông qua.

STT

Tên đề tài

Mã số đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí (1.000)

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

 1.  

Hiệu quả của Nitơ lỏng trên bệnh nhân sùi mào gà lớn tại BV Da liễu Tp. Hồ Chí Minh.

 

CS/DL/13/01

Bs Nguyễn Thị Thanh Thơ

20.000

5/2013-12/2013

SN KH

 1.  

Bước đầu nhận xét tác dụng của Sterogyl trong điều trị vảy nến mủ

 

CS/DL/13/02

Bs  Nguyễn Thị Bích Liên

12.000

5/2013-12/2013

SNKH

 1.  

Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan với mụn trứng cá ở các bệnh nhân tại các phòng khám Da liễu các tỉnh phía Nam

 

CS/DL/13/03

Bs Nguyễn Thanh Hùng

19.000

6/2013-6/2014

SNKH

 1.  
 • KHẢO SÁT TÍNH HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA PHƯƠNG PHÁP XÓA XĂM TRONG MỘT LẦN ĐIỀU TRỊ DUY NHẤT “R20” BẰNG LASER Q-SWITCH ND YAG 1064 MM.

CS/DL/13/04

Bs Trương Lê Anh Tuấn

20.000

11/2013-7/2014

SN KH

 1.  
 • KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN SAU THỦ THUẬT CHẤM NITƠ LỎNG TẠI KHOA KHÁM BỆNH BV DA LIỄU TP.HCM 2013.

CS/DL/13/05

ĐD Hà Mộng Ngân

9.000

11/2013-3/2014

SNKH

 1.  
 • MỐI LIÊN QUAN CỦA U  DA CÓ CUỐNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA.

CS/DL/13/06

Bs Ngô Quốc Hưng

8.000

10/2013-12/2013

SNKH

 1.  
 • KHẢO SÁT MẬT ĐỘ XƯƠNG BẰNG HẤP THỤ TIA X NĂNG LƯỢNG KÉP TRÊN BỆNH DA ĐIỀU TRỊ CORTICOSTEROID HỆ THỐNG KÉO DÀI

CS/DL/13/07

Bs Trần Thị Hoài Hương

20.000

11/2013-4/2014

SNKH

 1.  
 • KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI HÚT THUỐC LÁ CỦA NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TP HCM.

CS/DL/13/08

CN Huỳnh Ngọc Thạch

5.000

10/2013-12/2013

SNKH

 1.  
 • MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH NHÂN VẢY NẾN < 18 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TP HCM.

CS/DL/13/09

Bs Nguyễn Trọng Hào

12.000

11/2013-11/2015

SNKH

 1.  
 • ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀCÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN GIANG MAI II.

CS/DL/13/10

Bs Nguyễn Thị Thanh Thơ

20.000

11/2013-11/2014

SNKH

 1.  
 • TÁC NHÂN GÂY VIÊM NIỆU ĐẠO DAI DẲNG Ở NAM GIỚI TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TP HCM.

CS/DL/13/11

Bs Lê Quốc Trung

19.000

1/2014-8/2014

SNKH

 1.  
 • KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI KHOA NỘI TRÚ BỆNH VIỆN DA LIỄU                    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CS/DL/13/12

Ds Vũ Thị Kim Khánh

10.000

11/2013-12/2014

SNKH

 1.  
 • ĐỊnh lưỢng kháng thỂ kháng Desmoglein-1 và Desmoglein-3 trong huyẾt thanh bỆnh nhân pemphigus tẠi các khoa lâm sàng bỆnh viỆn Da LiỄu thành phỐ HỒ Chí Minh

CS/DL/13/13

Bs Huỳnh Huy Hoàng

20.000

10/2013-4/2014

SNKH

Tổng cộng:                 03 đề tài

Tổng kinh phí:           194.000.000 VND     

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

GIÁM ĐỐC

TIN MỚI

03-04-2015 16:57:07
Phát biểu nhằm giải thích vì sao tiến hành công trình NC này, trong đó có phát biểu vấn đề. Lý luận để chứng minh công trình NC này là cần thiết, phải logic, dẫn chứng bằng số liệu cụ thể, dễ hiểu.
028.3930.8183
(trong giờ hành chính)
0975.609.166
(trong giờ hành chính)
bvdl.daotaolientuc@gmail.com

Đánh giá nội dung

OK
image doctor