Phòng Kế hoạch tổng hợp   /   Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN NĂM 2021

08-01-2021 10:15:00
Copy to clipboard
Kế hoạch hoạt động bệnh viện năm 2021

TIN MỚI

25-01-2024 15:30:00
Kế hoạch hoạt động bệnh viện Da Liễu năm 2024
14-01-2023 16:15:00
Kế hoạch hoạt động bệnh viện Da Liễu năm 2023
18-01-2022 08:00:00
Kế hoạch hoạt động bệnh viện Da Liễu năm 2022
028.3930.8183
(trong giờ hành chính)
0975.609.166
(trong giờ hành chính)
bvdl.daotaolientuc@gmail.com

Đánh giá nội dung

OK
image doctor