Hoạt động   >>   Cải cách hành chính

KIOS TRA CỨU THÔNG TIN, TẠO SỰ TIỆN LỢI CHO NGƯỜI BỆNH Để tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh dễ dàng tra cứu thông tin về chi phí khám chữa bệnh, xem danh sách bác sĩ đang khám bệnh, chỉ đường đến các khu vực trong bệnh viện…từ tháng 9 năm 2020, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đã triển khai mô hình Kios thông tin như một giải pháp tra cứu thông tin thuận tiện cho người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ BẢO HIỂM XÃ HỘI

QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ BẢO HIỂM XÃ HỘI

QUY TRÌNH THỰC HIỆN VA CẤP GIẤY CHUYỂN TUYẾN

QUY TRÌNH THỰC HIỆN VA CẤP GIẤY CHUYỂN TUYẾN

QUY TRÌNH CẤP GIẤY BÁO TỬ

QUY TRÌNH CẤP GIẤY BÁO TỬ