Hoạt động   >>   Thông báo chào giá mời thầu

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU TƯ VẤN SỬA CHỮA, CẢI TẠO CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM 2023 Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, Bệnh viện Da Liễu kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia thực hiện các gói thầu tư vấn tại công trình Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất năm 2023 tại Bệnh viện