Hoạt động   >>   Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CHAI, HŨ NHỰA Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua sắm chai, hũ nhựa để phục vụ nhu cầu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2023;

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm để phục vụ nhu cầu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ LINH KIỆN CHO MÁY LASER XUNG NGẮN PICOWAY

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu sửa chữa và thay thế linh kiện cho máy Picoway.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NĂM 2022

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua bộ dụng cụ phẫu thuật cho bệnh viện Da Liễu năm 2022.

HƯỚNG DẪN NHẬN VÀ THANH TOÁN HỒ SƠ MỜI THẦU

Thực hiện kế hoạch đấu thầu đã được đăng tải trên cổng thông tin đấu thầu từ lúc 14h47 phút ngày 28 /10/2022.

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO ( CHẤT LÀM ĐẦY DA) SỬ DỤNG TRONG THẨM MỸ ( LẦN 2)

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao (chất làm đầy da) sử dụng trong thẩm mỹ.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO, HOÁ CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua vật tư tiêu hao, hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm để phục vụ nhu cầu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2022-2023

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO ( CHẤT LÀM ĐẦY DA) SỬ DỤNG TRONG THẨM MỸ

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao ( chất làm đầy da) sử dụng trong thẩm mỹ.