Hoạt động   >>   Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NĂM 2022 Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua bộ dụng cụ phẫu thuật cho bệnh viện Da Liễu năm 2022.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO, HOÁ CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua vật tư tiêu hao, hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm để phục vụ nhu cầu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2022-2023

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO ( CHẤT LÀM ĐẦY DA) SỬ DỤNG TRONG THẨM MỸ

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao ( chất làm đầy da) sử dụng trong thẩm mỹ.

DANH SÁCH CÁC MÁY XIN CHÀO GIÁ ( Lần 2)

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Cung cấp báo giá vật tư tiêu hao cho các máy thẩm mỹ da sau:

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu mua mắm một số trang thiết bị y tế nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh sau:

KÍNH MỜI CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP CHÀO GIÁ

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Cung cấp báo giá vật tư tiêu hao cho các máy thẩm mỹ da sau: