Hoạt động   >>   Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO, HÓA CHẤT CHO BỆNH VIỆN DA LIỄU Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO DÙNG TRONG THẨM MỸ

Bệnh viện da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao dùng trong thẩm mỹ với nội dung cụ thể như sau:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO, HÓA CHẤT, CHAI HŨ ĐỰNG THUỐC

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu thẩm định giá gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất, chai hũ đựng thuốc;

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CHAI, HŨ NHỰA ĐỰNG THUỐC

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua sắm chai, hũ nhựa để phục vụ nhu cầu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2023;

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ CHO HÓA CHẤT SỬ DỤNG SẢN XUẤT THUỐC BÔI

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua hóa chất sử dụng sản xuất thuốc bôi để phục vụ nhu cầu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2023;

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao để phục vụ nhu cầu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2023;

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ LINH KIỆN CHO MÁY ĐIỀU TRỊ DA

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua sắm linh kiện cho máy điều trị da để phục vụ nhu cầu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2023;