Hoạt động   >>   KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG CHĂM SÓC DA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC KHOÁ HỌC KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG CHĂM SÓC DA Chương trình đào tạo bao gồm 188 tiết, gồm 28 tiết lý thuyết và 160 tiết thực hành với đối tượng dự lớp là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên.