Hoạt động   >>   Nghiên cứu khoa học
  • Đề cương nghiên cứu khoa học

    Phát biểu nhằm giải thích vì sao tiến hành công trình NC này, trong đó có phát biểu vấn đề. Lý luận để chứng minh công trình NC này là cần thiết, phải logic, dẫn chứng bằng số liệu cụ thể, dễ hiểu.
  • Danh sách đề tài xét duyệt 2013

    Ban Khoa Học Công Nghệ Bệnh Viện Da Liễu TP HCM xin kính gửi đến Ban KHCN – Phòng Nghiệp Vụ Sở Y Tế TP HCM danh sách 13 Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học cấp cơ sở năm 2013 đã được Hội Đồng KHCN bệnh Viện Da Liễu xét duyệt thông qua.