Đào Tạo   >>   Công bố quốc tế

CÔNG BỐ QUỐC TẾ VỀ BỆNH ĐỒNG MẮC VÀ CÁC MÔ HÌNH ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN TẠI VIỆT NAM Ngày 17/11/2023, nghiên cứu của các bác sĩ Bệnh viện Da Liễu TP.HCM và Bệnh viện Da Liễu TW Quy Hoà đã được đăng trên tạp chí Dermatology and Therapy (Q1, Scopus/ISI/PubMed), IF = 3,4.

CÂU CHUYỆN VỀ BÉ GÁI MỒ HÔI MÁU DO RỐI LOẠN LO ÂU CHIA LY ĐƯỢC CÔNG BỐ QUỐC TẾ

Đây là trường hợp lâm sàng vừa được nhóm tác giả của Bệnh viện Da Liễu TP.HCM gồm Nguyễn Trọng Hào, Võ Thị Đoan Phượng, Nguyễn Thị Diễm Trinh, Nguyễn Trúc Quỳnh, Trương Lê Đạo công bố trên Dermatology Reports, tạp chí khoa học chính thức của Hiệp hội các bác sĩ da liễu Ý (Scopus/PubMed, IF = 1.1).

HỘI CHỨNG CROUZON KÈM CHỨNG GAI ĐEN - MỘT RỐI LOẠN DI TRUYỀN HIẾM GẶP

Đây là trường hợp lâm sàng vừa được nhóm tác giả của Bệnh viện Da Liễu TP.HCM gồm Nguyễn Duy Quân, Trần Nguyên Ánh Tú, Nguyễn Trọng Hào công bố trên Dermatology Reports, tạp chí khoa học chính thức của Hiệp hội các bác sĩ da liễu Ý (thuộc danh mục Scopus, PubMed).

CÔNG BỐ QUỐC TẾ MỚI CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM: GẦN 80% BỆNH NHÂN VẢY NẾN NỮ CÓ NGUY CƠ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TÌNH DỤC

Đó là kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Trọng Hào, Ngô Thị Ngọc Vân, Phạm Nhật Nguyên, Đinh Hữu Nghị và Trần Nguyên Ánh Tú vừa được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế Indian Journal of Dermatology (Scopus, PubMed, Impact Factor: 1.757).

TỐI ƯU HOÁ ĐIỀU TRỊ NÁM MÁ BẰNG THUỐC BÔI ACID TRANEXAMIC

Ngày 23/3/2023, tạp chí Journal of Drugs in Dermatology (Scopus, PubMed) đã công bố bản đồng thuận giữa 11 bác sĩ da liễu và thẩm mỹ đến từ Hoa Kỳ, Indonesia, Philippines, Singapore và Việt Nam về sử dụng acid tranexamic trong điều trị nám má. HAI ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM là GS.TS Trần Hậu Khang, nguyên Chủ tịch Hội Da Liễu Việt Nam và TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc bệnh viện Da Liễu TP.HCM.

CÔNG BỐ QUỐC TẾ MỚI CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM: có thể đánh giá tình trạng viêm ở bệnh nhân vảy nến bằng các chỉ số huyết học thông thường

Nghiên cứu của nhóm tác giả TS.BS Nguyễn Trọng Hào, ThS.BS Võ Đình Hoàng Long và BS.CKI Phạm Nhật Nguyên vừa được đăng trên Dermatology Reports, tạp chí khoa học chính thức của Hiệp hội các bác sĩ da liễu Ý, thuộc danh mục Scopus.

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM CÔNG BỐ QUỐC TẾ VỀ DỮ LIỆU DÀI HẠN TRONG ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN BẰNG THUỐC SINH HỌC

NGÀY 06/12/2022, nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Trọng Hào, Phạm Thị Uyển Nhi, Trần Nguyên Ánh Tú, Phạm Nhật Nguyên, Vũ Thị Phương Thảo và Bùi Thị Yến về hiệu quả dài hạn của thuốc sinh học Secukinumab ở bệnh nhân vảy nến mảng đã được đăng trên tạp chí Dermatology and Therapy thuộc nhóm Q1 (Dermatology) với chỉ số IF khá cao (3,661). Link xem bài toàn văn: https://link.springer.com/article/10.1007/s13555-022-00867-y

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM CÔNG BỐ 3 TRƯỜNG HỢP XUẤT HIỆN VẢY NẾN MỚI SAU TIÊM VACCINE COVID-19 TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ

Ngày 18/5/2022, tạp chí Dermatologic Therapy (IF = 2,851) đã đăng nghiên cứu của nhóm tác giả Trần Nguyên Ánh Tú, Nguyễn Thị Phan Thuý, Phạm Nhật Nguyên, Phạm Thị Uyển Nhi, Vũ Thị Phương Thảo và Nguyễn Trọng Hào về 3 trường hợp xuất hiện vảy nến mới sau tiêm vaccine COVID-19.