Giới thiệu   >>   Tổng quan bênh viện Da liễu
 
BAN GIÁM ĐỐC
 
 
ĐẶC ĐIỂM CHUNG
1.1 Quá trình thành lập đơn vị:

 

Bệnh viện Da Liễu TP. Hồ Chí Minh (BVDL TP. HCM) được thành lập theo Quyết định số 466/QĐ-UB ngày 02/05/1977 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở hợp nhất hai Chương trình phòng chống Bệnh phong, Bệnh lây qua tình dục và Khoa Da Bệnh viện Bình Dân. Bệnh viện sử dụng cơ sở hạ tầng của Trung tâm Quốc gia Bài trừ Hoa Liễu cũ và Phòng khám Công nhân viên.

 

1.2 Chức năng, nhiệm vụ:

 

BVDL TP. HCM trực thuộc Sở Y tế TP. HCM, được Bộ Y tế phân công giúp Viện Da Liễu Việt Nam trong công tác chỉ đạo tuyến 21 tỉnh - thành phố phía Nam từ Ninh Thuận trở vào. Bệnh viện có 6 nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

 

- Là tuyến giám sát của khu vực phía Nam trong chẩn đoán và điều trị bệnh phong, bệnh lây qua tình dục (BLQTD) và bệnh da.

 

 - Cùng Bộ môn Da liễu của Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM, đào tạo cán bộ đại học, sau đại học và tập huấn nhân viên y tế các cấp về chuyên ngành da liễu cho các tỉnh phía Nam.

 

 - Chỉ đạo tuyến hoạt động da liễu khu vực phía Nam.

 

- Thông tin – giáo dục – truyền thông về da liễu.

 

- Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực trên.

 

 - Hợp tác quốc tế.

 

1.3 Quá trình xây dựng và phát triển tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư kỹ thuật

1.3.1 Về khâu tổ chức:

 

BVDL TP. HCM hiện có các bộ phận chính gồm:


- Ban Giám đốc: Giám đốc và 2 Phó Giám đốc.


- Có Hội đồng Thuốc và Hội Đồng Khoa học-Công nghệ.


- Có 10 Phòng chức năng: 
+ Tổ chức Cán bộ .
+ Hành chính Quản trị.
+ Kế hoạch Tổng hợp.

Trang thiết bị Y tế 
+ Điều dưỡng.
+ Tài chính Kế toán .
+ Chỉ đạo tuyến.

+ Công nghệ thông tin.

+ Truyền thông giáo dục sức khỏe.

+ Quản lý chất lượng


- Có 9 khoa: với 120 giường điều trị nội trú.
+ Khoa khám bệnh.
+ Lâm sàng 1 (bệnh nhân nữ và nhi).
+ Lâm sàng 2 (bệnh nhân nam).
+ Lâm sàng 3 (chủ yếu cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có bệnh da và bệnh nhân mắc bệnh Lây Nhiễm Qua Tình Dục).
+ Ngoại Phong.
+ Khoa Xét nghiệm.
+ Khoa Dược.
+ Khoa Chống Nhiễm khuẩn.

+ Khoa dinh dưỡng.


Tại một số Bệnh viện đa khoa thành phố cũng có Phòng khám da liễu và trong mỗi Trung tâm Y tế Quận Huyện đều có Đơn vị da liễu do bác sĩ chuyên khoa phụ trách. Các Trạm y tế Phường Xã có Cán bộ phụ trách Bệnh xã hội được tập huấn về công tác da liễu. Tại các tỉnh phía Nam, màng lưới da liễu tương tự cũng đã được thiết lập theo quy định về tổ chức y tế địa phương.

 

1.3.2 Về nhân lực:

 

Chỉ tiêu Biên chế: 225 
Hiện tại, tổng số cán bộ nhân viên là 216 ( nữ: 146 ). 


Trong đó:

    • Cán bộ đại học, trên đại học: 68 chiếm 31,48 % (Chuyên khoa 1: 37, Chuyên khoa 2: 1, Thạc sĩ: 9 , Bác sĩ: 2, Dược sĩ: 04 ,Cử nhân: 15 );
    • Trung học: 81 chiếm 37,5%
    • Sơ học: 14 chiếm 6,48%
    • Thành phần khác: 53 chiếm 24,54%

Ngoài số cán bộ nói trên còn có 15 cán bộ viên chức của Bộ môn Da Liễu Trường Đại học Y Dược TP.HCM và 3 CB-VC của Bộ môn Da Liễu Trường Đại học Y khoa Phạm ngọc Thạch TP. HCM cũng làm việc tại Bệnh viện. 


Lý luận chính trị hiện có:
01 Cử nhân chính trị 
05 Cao cấp chính trị 
11 Trung cấp chính trị 


Quản lý Nhà nước hiện có:
12 cán bộ