Kiến thức Y khoa

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BULLOUS PEMPHIGOID TRẺ EM

(truyền thông giáo dục sức khỏe)

BỆNH NẤM DA

Thời tiết nắng nóng hay mưa bão, lũ lụt đều là những điều kiện thuận lợi cho các loại vi nấm phát triển

VIÊM TUYẾN MỒ HÔI MƯNG MỦ

Bệnh viện Da liễu Tp. Hồ Chí Minh Khoa Ngoại Phong BS. Nguyễn Minh Anh Thi

RF-RADIO FREQUENCY

BSNT. Nguyễn Ngọc Trai

BỆNH MỤN NƯỚC BÓNG NƯỚC VÀ VẾT TRỢT

Mụn nước vùng da mỏng bfsd dễ vỡ→ vết trợt Vết trợt do mụn nước bờ rõ,tròn, hình vòng cung