LỊCH KHÁM BỆNH HÀNH CHÁNH

Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 01/07/2022
(Lịch phân công này mang tính chất dự trù, có thể được thay đổi mà chưa cập nhật kịp trên website bệnh viện)

* Giờ làm việc hành chánh:   SÁNG: 7g - 11g      CHIỀU: 12g - 4g00

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Dịch vụ 01 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)
Dịch vụ 02 Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trầm Minh Trí Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trầm Minh Trí Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
Dịch vụ 03 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trần Duy Cường Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Dịch vụ 04 Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2
Dịch vụ 05 Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Dịch vụ 06 Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo Bs.Võ Thanh Phương Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Dịch vụ 07 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh Phương Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Dịch vụ 08 Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Trình Ngô Bỉnh
Dịch vụ 09 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Bùi Mạnh Hà
Thẩm mỹ da Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
Thẩm mỹ da Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào
Thẩm mỹ da Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Ngọc Huy
009 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Hữu Bách Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Trần Duy Cường Bs.BS LS1 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Minh Dũng
015 Bệnh da nặng - BHYT Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
013 - BHYT Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.BS P.CĐT Bs.Ngoại Phong Bs.QLCL Bs.BS LS3 Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.CNK Bs.TMD Bs.Trần Duy Cường
012 - BHYT trẻ em Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.BS P.KHTH Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn
010 Bs.TMD Bs.BS LS1 Bs.BS P.CĐT Bs.Lê Minh Dũng Bs.Phan Minh Đoàn Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.TMD Bs.Phạm Thị Kim Ngọc
014 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh
017 Bs.Trần Duy Cường Bs.Trần Bá Tòng Bs.Dương Lê Trung Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trần Bá Tòng
018 Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Dương Lê Trung Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Trần Duy Cường Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Dương Lê Trung Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phan Ngọc Huy
018 Bs.Dương Lê Trung
Dịch vụ 10 Bs.Lê Thảo Hiền Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Dương Lê Trung Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Bùi Quốc Hiếu
Dịch vụ 11 Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Võ Thanh Phương Bs.Võ Thanh Phương Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Nguyễn Thị Minh Anh
P.111 - VIP - Nam khoa Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Dương Lê Trung Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Dương Lê Trung Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
Trại-LS3 Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Dương Lê Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
VIP_1 Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
VIP_2 Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung
VIP_3 Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy
P.219-Phụ khoa Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến
P.220-DV-Phụ khoa Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
ĐỐT ĐIỆN 217 Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Dương Lê Trung
DỊCH VỤ LS3 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trình Ngô Bỉnh
VIP_4 Bs.Trần Kim Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trương Lê Đạo
P.113 - DV - Nam khoa Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Dương Lê Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Tuấn Khanh
115 Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em
116 Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trương Lê Đạo Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo
117 Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Phan Minh Đoàn
118 Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi Huy Lân
P.112 - Nam khoa Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Bùi Thế Minh Lợi Bs.Bùi Minh Tân Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.BS BM PNT Bs.Bùi Thế Minh Lợi
P.221-VIP-Phụ khoa Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022
* Giờ làm việc ngoài giờ:
SÁNG: 6g - 7g      TRƯA: 11g - 12g      CHIỀU: 16g - 18g30
Thứ bảy    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 18g30
Chủ nhật    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 15g
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều
0.15 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Bùi Minh Tân Bs.Bùi Minh Tân
0.13 Bs.Phạm Ngọc Trâm Bs.Phạm Ngọc Trâm Bs.Phạm Ngọc Trâm Bs.Bùi Thế Minh Lợi Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo
0.09 Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Thị Bích Ngọc Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Minh Dũng Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Hà Hà Cẩm Nhung
0.10 Bs.Hà Văn Phước Bs.Hà Văn Phước Bs.Hà Văn Phước Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách
Đốt điện/ Laser Bs.BS BM PNT Bs.BS BM PNT Bs.Vũ Thắng Bs.Phạm Văn Đảm Bs.Trần Bá Tòng Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Phạm Văn Đảm Bs.Vũ Thắng Bs.Vũ Thắng
Đốt điện/ Laser Bs.Phạm Văn Đảm Bs.Phạm Văn Đảm Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng
109 Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Trúc Quỳnh Bs.Nguyễn Trúc Quỳnh
VIP_1 Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Hà Văn Phước Bs.Hà Văn Phước Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy
VIP_2 Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương
VIP_3 Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng
VIP_4 Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.BS BM PNT Bs.BS BM PNT Bs.BS BM PNT Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Lưu Ngọc Đông
TMD Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Nguyễn Duy Quân
TMD Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Nguyễn Thị Bích Ngọc Bs.Nguyễn Thị Bích Ngọc Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo
TMD Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
Phụ khoa Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
Phụ khoa Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Minh Ngọc
Dịch vụ 9 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Vũ Hoàng
Dịch vụ 10 Bs.Dương Lê Trung Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi Thế Minh Lợi
Dich vu 11 Bs.Phạm Ngọc Trâm Bs.Bùi Minh Tân
018 Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Bùi Minh Tân Bs.Bùi Minh Tân Bs.Bùi Minh Tân Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng
115 Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Trần Bá Tòng Bs.Trần Bá Tòng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
116 Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Đặng Thị Hồng Phượng Bs.Đặng Thị Hồng Phượng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
118 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào
121 Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Nguyễn Thị Minh Anh
108 Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Phạm Thị Uyển Nhi
Dịch vụ 8 Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Trần Bá Tòng Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng