LỊCH KHÁM BỆNH HÀNH CHÁNH

Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022
(Lịch phân công này mang tính chất dự trù, có thể được thay đổi mà chưa cập nhật kịp trên website bệnh viện)

* Giờ làm việc hành chánh:   SÁNG: 7g - 11g      CHIỀU: 12g - 4g00

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Dịch vụ 01 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.BS BM PNT Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)
Dịch vụ 02 Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
Dịch vụ 03 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trần Duy Cường Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Dịch vụ 04 Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2
Dịch vụ 05 Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Dịch vụ 06 Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trương Lê Đạo Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
Dịch vụ 07 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh Phương Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Dịch vụ 08 Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Đặng Thị Hồng Phượng
Dịch vụ 09 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phạm Thu Yến
Thẩm mỹ da Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
Thẩm mỹ da Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Nguyễn Duy Quân
Thẩm mỹ da Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc
Thẩm mỹ da Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phan Minh Đoàn
Thẩm mỹ da Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Phan Ngọc Huy
Thẩm mỹ da Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc
Thẩm mỹ da Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc
009 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.BS LS1 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Minh Dũng
015 Bệnh da nặng - BHYT Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Thị Nhãn
013 - BHYT Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Trần Duy Cường Bs.TMD Bs.Bùi Thế Minh Lợi
012 - BHYT trẻ em Bs.Nguyễn Phú An Bs.BS LS1 Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Thị Thùy Trang
010 Bs.BS LS1 Bs.BS P.CĐT Bs.Lê Minh Dũng Bs.Phan Minh Đoàn Bs.BS LS1 Bs.BS LS2 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.TMD Bs.Phạm Thị Kim Ngọc
014 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.BS P.KHTH Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Trần Duy Cường Bs.BS LS3 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.BS LS2 Bs.Lê Thị Thùy Trang
017 Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Nguyễn Phú An Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân
018 Bs.BS P.KHTH Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Dương Lê Trung Bs.BS P.KHTH Bs.Lê Minh Dũng Bs.Trần Bá Tòng
Dịch vụ 10 Bs.BS BM PNT Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Bùi Quốc Hiếu
Dịch vụ 11 Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Võ Thanh Phương Bs.Phạm Thu Yến Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Thị Minh Anh
P.111 - VIP - Nam khoa Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Bùi Minh Tân Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi Minh Tân
Trại-LS3 Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
VIP_1 Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Bùi Mạnh Hà
VIP_2 Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Lê Thị Thanh Trúc Bs.Lê Hữu Bách Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trương Lê Đạo
VIP_3 Bs.Trần Kim Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy
P.219-Phụ khoa Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.BS BM PNT Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh
P.220-DV-Phụ khoa Bs.Phạm Thu Yến Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Minh Phượng Bs.Phạm Thu Yến Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
ĐỐT ĐIỆN 217 Bs.Nguyễn Phú An Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Phú An Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Phú An Bs.Dương Lê Trung
DỊCH VỤ LS3 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
VIP_4 Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Kim Phượng Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Võ Thanh Phương Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Phạm Đăng Trọng Tường
P.113 - DV - Nam khoa Bs.Bùi Minh Tân Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Bùi Minh Tân Bs.Lê Tuấn Khanh
115 Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Trương Lê Đạo Bs.Võ Thanh Phương Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Duy Cường
116 Bs.BS LS1 Bs.Dương Lê Trung Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Nguyễn Thuỳ Ái Châu Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Phan Ngọc Huy
117 Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Bùi Minh Tân
118 Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Dương Lê Trung
120 Bs.Lê Thị Thùy Trang
Thẩm mỹ da Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
P.112 - Nam khoa Bs.Bùi Minh Tân Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi Minh Tân Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi Minh Tân Bs.Nguyễn Phú An Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Phú An
P.221-VIP-Phụ khoa Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến
110B Bs.Bùi Huy Lân Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Bùi Huy Lân

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022
* Giờ làm việc ngoài giờ:
SÁNG: 6g - 7g      TRƯA: 11g - 12g      CHIỀU: 16g - 18g30
Thứ bảy    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 18g30
Chủ nhật    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 15g
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều
0.15 Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Nguyễn Thị Diễm Trinh Bs.Phạm Ngọc Trâm Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.BS P.KHTH Bs.Trần Duy Cường
0.13 Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Trần Hồng Ly Bs.Bùi Minh Tân Bs.Trần Duy Cường
0.09 Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Lê Minh Dũng Bs.Phạm Ngọc Trâm Bs.Nguyễn Thuỳ Ái Châu Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Trần Bá Tòng Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Nguyễn Duy Quân
0.10 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Vũ Hoàng
110 Bs.Vũ Thắng
Đốt điện/ Laser Bs.Trần Bá Tòng Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Vũ Thắng Bs.Trần Bá Tòng Bs.Nguyễn Văn Lối
109 Bs.Nguyễn Thị Diễm Trinh Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Bùi Huy Lân
VIP_1 Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.BS BM PNT
VIP_2 Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Lưu Ngọc Đông
VIP_3 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Trần Kim Phượng
VIP_4 Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Trần Thị Hoài Hương
TMD Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Phan Minh Đoàn
TMD Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Bùi Quốc Hiếu
TMD Bs.Trần Bá Tòng Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Phạm Thị Uyển Nhi
Phụ khoa Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Phạm Thu Yến
Phụ khoa Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Hà Hà Cẩm Nhung
Dịch vụ 9 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Bùi Huy Lân Bs.Trương Lê Đạo Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Hữu Bách Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Hồ Thị Mỹ Châu
Dịch vụ 10 Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Châu Ngọc Tố Trinh Bs.Trần Hồng Ly Bs.BS P.KHTH Bs.Phạm Ngọc Trâm Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Nguyễn Thuỳ Ái Châu
Dich vu 11 Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Nguyễn Thị Diễm Trinh Bs.Vũ Thắng
018 Bs.Nguyễn Minh Phượng Bs.Phạm Thu Yến Bs.Châu Ngọc Tố Trinh
113 Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Minh Dũng Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân
117 Bs.Phạm Ngọc Trâm
115 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Phạm Ngọc Trâm
116 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
117 Bs.Phạm Ngọc Trâm
121 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lê Thảo Hiền
108 Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Tuấn Khanh
Dịch vụ 8 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.BS P.KHTH Bs.Trần Bá Tòng Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Trần Duy Cường Bs.BS P.KHTH Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Trần Bá Tòng Bs.Nguyễn Duy Quân
VIP 6 Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)