LỊCH KHÁM BỆNH HÀNH CHÁNH

Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 01/10/2021
(Lịch phân công này mang tính chất dự trù, có thể được thay đổi mà chưa cập nhật kịp trên website bệnh viện)

* Giờ làm việc hành chánh:   SÁNG: 7g - 11g      CHIỀU: 12g - 4g00

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Dịch vụ 01 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)
Dịch vụ 02 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Duy Cường Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
Dịch vụ 03 Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Lê Hữu Bách Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Dịch vụ 04 Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh Phương Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2
Dịch vụ 05 Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Dịch vụ 06 Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Dịch vụ 07 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh Phương Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Dịch vụ 08 Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Hà Văn Phước
Dịch vụ 09 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Bùi Mạnh Hà
Thẩm mỹ da Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
Thẩm mỹ da Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào
Thẩm mỹ da Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Ngọc Huy
009 Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Hữu Bách Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.BS P.KHTH Bs.BS LS1 Bs.BS LS1 Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Minh Dũng
015 Bệnh da nặng - BHYT Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
013 - BHYT Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.BS P.CĐT Bs.Ngoại Phong Bs.QLCL Bs.BS LS3 Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.CNK Bs.TMD Bs.Trần Duy Cường
012 - BHYT trẻ em Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.BS P.KHTH Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn
010 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh
014 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh
017 Bs.Trần Duy Cường Bs.Trần Bá Tòng Bs.Dương Lê Trung Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trần Bá Tòng
018 Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Trần Duy Cường Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Dương Lê Trung Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phan Ngọc Huy
Dịch vụ 10 Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Hoàng Mai Loan
Dịch vụ 11 Bs.Võ Thanh Phương Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Hà Văn Phước
P.111 - VIP - Nam khoa Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
Trại-LS3 Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
VIP_1 Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Trọng Hào
VIP_2 Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Lê Thị Thanh Trúc Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trương Lê Đạo
VIP_3 Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Ngô Duy Đăng Khoa
P.219-Phụ khoa Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến
P.220-DV-Phụ khoa Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến
ĐỐT ĐIỆN 217 Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Hữu Bách Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
VIP_4 Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trần Thị Hoài Hương
P.113 - DV - Nam khoa Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi Thế Minh Lợi Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.BS BM PNT Bs.Trình Ngô Bỉnh
115 Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em
116 Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trương Lê Đạo Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo
117 Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Phan Minh Đoàn
118 Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân
P.112 - Nam khoa Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Hà Văn Phước Bs.Hà Văn Phước Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Hà Văn Phước Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
P.221-VIP-Phụ khoa Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021
* Giờ làm việc ngoài giờ:
SÁNG: 6g - 7g      TRƯA: 11g - 12g      CHIỀU: 16g - 18g30
Thứ bảy    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 18g30
Chủ nhật    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 15g
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều