Dịch vụ   /   Bảng giá có Bảo hiểm y tế

 

Để áp dụng BHYT tại Bệnh viện Da Liễu thì người bệnh CẦN CÓ GIẤY CHUYỂN TUYẾN từ bệnh viện/cơ sở bạn đăng ký KCB ban đầu (đơn vị được in trên thẻ BHYT của người bệnh) lên bệnh viện Da Liễu. Người bệnh vui lòng liên hệ đơn vị nơi đăng ký KCB ban đầu để được hỗ trợ cụ thể hơn về vấn đề này.

Lưu ý: Bệnh viện Da Liễu chỉ nhận khám chữa bệnh BHYT trong giờ hành chính (từ T2 đến T6), không áp dụng khám ngoài giờ, T7 và CN.

1. DANH MỤC GIÁ KHÁM BỆNH:

thong-bao-gia-kham-benh

2. BẢNG TỔNG HỢP GIÁ THU XÉT NGHIỆM, THỦ THUẬT - PHẪU THUẬT, CHỤP XQUANG, SIÊU ÂM BẢO HIỂM Y TẾ THEO THÔNG TƯ SỐ 13/2019/TT-BYT, NGÀY 05/07/2019 CỦA BỘ Y TẾ:

 

bang-chi-phi-bhyt-font-14-1

bang-chi-phi-bhyt-font-14-2

bang-chi-phi-bhyt-font-14-3

bang-chi-phi-bhyt-font-14-4

bang-chi-phi-bhyt-font-14-5

bang-chi-phi-bhyt-font-14-6

bang-chi-phi-bhyt-font-14-7

bang-chi-phi-bhyt-font-14-8

bang-chi-phi-bhyt-font-14-9

bang-chi-phi-bhyt-font-14-10

028.3930.8183
(trong giờ hành chính)
0975.609.166
(trong giờ hành chính)
bvdl.daotaolientuc@gmail.com
image doctor