Đào tạo   /   Hồ sơ đăng ký đào tạo liên tục

CÁC MẪU ĐƠN

STT

Mẫu đơn

Hồ sơ

đăng ký

Tải về

1

Sơ yếu lý lịch học viên

-Các khoá đào tạo liên tục

-Lớp 18 tháng

Tải về

2

Đơn đề nghị thực hành

Lớp 18 tháng

Tải về

3

Đơn đăng ký các khoá đào tạo liên tục

Các khoá đào tạo liên tục

Tải về

 

028.3930.8183
(trong giờ hành chính)
0975.609.166
(trong giờ hành chính)
bvdl.daotaolientuc@gmail.com
image doctor