Tìm Bác sĩ

Phạm Đăng Trọng Tường
Phó Giám đốc
Bác sĩ chuyên khoa II
Ban Giám đốc
Nguyễn Thị Phan Thúy
Phó Giám đốc
Bác sĩ chuyên khoa II
Ban Giám đốc
Bùi Mạnh Hà
Phó Giám đốc
Bác sĩ chuyên khoa II
Ban Giám đốc
Trần Kim Phượng
Trưởng khoa
Bác sĩ chuyên khoa II
Khoa Dinh dưỡng
Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)
Phó Trưởng khoa
Bác sĩ chuyên khoa I
Khoa Dinh dưỡng
Châu Ngọc Thiên Thanh
Bác sĩ
Khoa Dinh dưỡng
Lê Thị Thanh Trúc
Trưởng khoa
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bùi Quốc Hiếu
Phó Trưởng khoa
Bác sĩ chuyên khoa I
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Nguyễn Xuân Vũ
Bác sĩ chuyên khoa II
Khoa Ngoại
Nguyễn Mạnh Cường
Thạc sĩ- Bác sĩ
Khoa Ngoại
Phạm Nguyễn Trung Quân
Bác sĩ chuyên khoa I
Khoa Xét nghiệm
Trương Thị Thùy Nhâm
Thạc sĩ- Bác sĩ
Khoa Xét nghiệm
Đỗ Đỗ Như
Thạc sĩ- Bác sĩ
Khoa Xét nghiệm
Phạm Thị Thùy Linh
Thạc sĩ- Bác sĩ
Khoa Xét nghiệm
Nguyễn Thị Thùy Dung
Trưởng khoa
Bác sĩ chuyên khoa II
Khoa Xét nghiệm
Lưu Nguyễn Anh Thư
Thạc sĩ- Bác sĩ
Khoa Xét nghiệm
1 2 3 4 ... 7
image doctor