LỊCH KHÁM BỆNH HÀNH CHÁNH

Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 10/04/2020
(Lịch phân công này mang tính chất dự trù, có thể được thay đổi mà chưa cập nhật kịp trên website bệnh viện)

* Giờ làm việc hành chánh:   SÁNG: 7g - 11g      CHIỀU: 12g - 4g00

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Dịch vụ 05 Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Dịch vụ 07 Bs.Lê Phương Mai Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS1
Dịch vụ 08 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS1 Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Hà Văn Phước
Dịch vụ 09 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc TMD Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em
Thẩm mỹ da Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Thẩm mỹ da Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc TMD Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương
Thẩm mỹ da Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc TMD Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Trần Kim Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em
Thẩm mỹ da Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung
Thẩm mỹ da Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung
Thẩm mỹ da Bs.Trần Kim Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh
Thẩm mỹ da Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Đốt điện/ Laser Bs.Phạm Văn Sơn Bs.BS LS1 Bs.BS LS2 Bs.Hà Văn Phước Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Phạm Văn Bắc
009 Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc TMD
015 Bệnh da nặng - BHYT Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Hồng Ly Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Hồng Ly Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Đoàn Văn Lợi Em
013 - BHYT Bs.TMD Bs.BS P.KHTH Bs.BS P.CĐT Bs.BS LS3 Bs.BS LS1 Bs.BS LS2
013 - BHYT Bs.BS P.KHTH Bs.BS P.CĐT
012 - BHYT trẻ em Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Lê Minh Dũng
010 Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.BS P.KHTH Bs.Dương Lê Trung
014 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.BS LS1 Bs.BS LS1 Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Trần Hồng Ly Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Minh Ngọc
017 Bs.Dương Lê Trung Bs.Trần Hồng Ly Bs.Lê Phương Mai Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trần Hồng Ly
018 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc TMD Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư
Dịch vụ 10 Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lê Hữu Bách Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Dịch vụ 11 Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Nguyễn Hoàng Liên Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc TMD
111 Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.BS BM ĐHYD Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Phương Mai
Trại-LS3 Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng
VIP_1 Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Nguyễn Thị Bích Liên
VIP_2 Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Lê Thị Thanh Trúc Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Đặng Thu Hương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy
VIP_3 Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy
P214-NAM KHOA Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Hà Văn Phước Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
P213-VIP-NAM Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng
P219-KHÁM-NỮ Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Phạm Thu Yến Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến
P220-VIP-NỮ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
ĐỐT ĐIỆN 217 Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
DỊCH VỤ LS3 Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lê Phương Mai Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
VIP_4 Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Kim Phượng Bs.Đặng Thu Hương Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Đặng Thu Hương
113 Bs.BS P.CĐT Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư
120 Bs.Phạm Thu Yến Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020
* Giờ làm việc ngoài giờ:
SÁNG: 6g - 7g      TRƯA: 11g - 12g      CHIỀU: 16g - 18g30
Thứ bảy    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 18g30
Chủ nhật    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 15g
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều
0.15 Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Nguyễn Lê Trà Mi Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Trần Hồng Ly Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Hồng Ly
0.13 Bs.Lê Minh Dũng Bs.Phạm Thu Yến Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Lê Minh Phúc Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Nguyễn Việt Thanh Phúc Bs.Nguyễn Việt Thanh Phúc Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc TMD
0.09 Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Hà Cẩm Nhung Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc TMD
0.10 Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
110 Bs.Dương Lê Trung Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Minh Phúc Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Minh Ngọc
Đốt điện/ Laser Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phạm Văn Bắc Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Hà Cẩm Nhung Bs.Hà Cẩm Nhung Bs.Phạm Văn Bắc
Đốt điện/ Laser Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
109 Bs.Hà Cẩm Nhung Bs.Hà Cẩm Nhung Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Minh Dũng
VIP_1 Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường
VIP_2 Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Trần Thị Hoài Hương
VIP_3 Bs.Đặng Thu Hương Bs.Đặng Thu Hương Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Bùi Mạnh Hà
VIP_4 Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thanh Hùng
TMD Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh Bs.Đoàn Văn Lợi Em
TMD Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc TMD Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc TMD Bs.Nguyễn Nhựt Trường
TMD Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc TMD Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh
Phụ khoa Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Huỳnh Thị Xuân Tâm Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
Phụ khoa Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Việt Thanh Phúc
Dịch vụ 9 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Đặng Thu Hương Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Hà Văn Phước Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Lê Thị Nhãn
Dịch vụ 10 Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Đặng Thu Hương Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Lưu Ngọc Đông
Dich vu 11 Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Lưu Ngọc Đông
018 Bs.Vương Thế Bích Thanh Bs.Vương Thế Bích Thanh Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
115 Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
116 Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Phạm Thị Uyển Nhi
118 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc TMD Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc TMD Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Lê Thảo Hiền
121 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Hà Cẩm Nhung
108 Bs.Lê Minh Phúc Bs.Lê Minh Phúc Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng
Dịch vụ 8 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Lê Minh Phúc Bs.Bùi Huy Lân Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh