LỊCH KHÁM BỆNH HÀNH CHÁNH

Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019
(Lịch phân công này mang tính chất dự trù, có thể được thay đổi mà chưa cập nhật kịp trên website bệnh viện)

* Giờ làm việc hành chánh:   SÁNG: 7g - 11g      CHIỀU: 12g - 4g00

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Dịch vụ 01 Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Ngô Quốc Hưng Bs.Ngô Quốc Hưng Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Trầm Minh Trí
Dịch vụ 02 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
Dịch vụ 03 Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Hồng Chuyên Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Dịch vụ 04 Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Lê Trà Mi Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc
Dịch vụ 05 Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Dịch vụ 06 Bs.Lê Phương Mai Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lê Phương Mai Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng
Dịch vụ 07 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Nguyễn Thị Diệu My Bs.Nguyễn Thị Diệu My Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh Phương Bs.Vũ Thị Phương Thảo
Dịch vụ 08 Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Đặng Thu Hương Bs.Đặng Thu Hương Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Võ Thanh Phương
Dịch vụ 09 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Hữu Hà
Thẩm mỹ da Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Thẩm mỹ da Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương
Thẩm mỹ da Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Trần Kim Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em
Thẩm mỹ da Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung
Thẩm mỹ da Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Hồ Thị Ngọc Khương Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung
Thẩm mỹ da Bs.Trần Kim Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh
Thẩm mỹ da Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Đốt điện/ Laser Bs.Phạm Văn Sơn Bs.BS LS1 Bs.Hoàng Thị Minh Yên Bs.BS LS2 Bs.Hà Văn Phước Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Phạm Văn Bắc
009 Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Hà Văn Phước Bs.BS LS1 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Ngô Minh Vinh Bs.Hoàng Thị Minh Yên Bs.BS LS2 Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Hoàng Thị Minh Yên Bs.Trần Hồng Ly
015 Bệnh da nặng - BHYT Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Võ Thị Thanh Vân Bs.Hoàng Thị Minh Yên
013 - BHYT Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.BS P.KHTH Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Lý Thị Mỹ Nhung Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phạm Thị Thanh Giang
012 - BHYT trẻ em Bs.Hoàng Thị Minh Yên Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Hoàng Thị Minh Yên
010 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Châu Văn Trở Bs.Châu Văn Trở Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Châu Văn Trở Bs.BS LS1 Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh
014 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Hoàng Thị Minh Yên Bs.BS LS1 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.BS P.CĐT Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Võ Thanh Phương Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Lưu Ngọc Đông
017 Bs.Hồ Thị Ngọc Khương Bs.Hồ Thị Ngọc Khương Bs.Hồ Thị Ngọc Khương
018 Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Phạm Thúy Ngà Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh Bs.Dương Lê Trung
Dịch vụ 10 Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Thị Hồng Chuyên Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Trương Lê Đạo Bs.Hà Văn Phước
Dịch vụ 11 Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Nguyễn Hữu Hà Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Nguyễn Hữu Hà Bs.Vũ Thị Phương Thảo
108 Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung Bs.BS BM PNT Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lê Quốc Trung Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung
111 Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.BS BM ĐHYD Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Đào Anh Quyên Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Đào Anh Quyên Bs.Lê Phương Mai
110 Bs.Lê Phương Mai Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
123-VIP Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Mai Thu Đường Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng
122 Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Phương Mai
Trại-LS3 Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng
107 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Quốc Trung
VIP_1 Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Nguyễn Trọng Hào Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Nguyễn Thị Bích Liên
VIP_2 Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Châu Văn Trở Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Đặng Thu Hương
VIP_3 Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Lê Thị Thanh Trúc Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy
P214-NAM KHOA Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Hà Văn Phước Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
P213-VIP-NAM Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng
P219-KHÁM-NỮ Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Phạm Thu Yến Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến
P220-VIP-NỮ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
P123 Bs.Lê Phương Mai Bs.Lê Hữu Bách Bs.BS BM PNT Bs.BS BM ĐHYD Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách
P122 Bs.Phạm Thu Yến Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
ĐỐT ĐIỆN 217 Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
DỊCH VỤ LS3 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lê Phương Mai Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
VIP_4 Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Đặng Thu Hương Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Nhựt Trường

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019
* Giờ làm việc ngoài giờ:
SÁNG: 6g - 7g      TRƯA: 11g - 12g      CHIỀU: 16g - 18g30
Thứ bảy    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 18g30
Chủ nhật    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 15g
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều
0.15 Bs.Truong Thị Mộng Thường Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Nguyễn Lê Trà Mi Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Nguyễn Thị Minh Anh
0.13 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Minh Dũng Bs.Phạm Thu Yến Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
0.09 Bs.Dương Lê Trung Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Hồng Ly
0.10 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng
111 Bs.Truong Thị Mộng Thường Bs.Truong Thị Mộng Thường Bs.Dương Lê Trung Bs.Dương Lê Trung
110 Bs.Lê Phương Mai Bs.Lê Phương Mai Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào
Đốt điện/ Laser Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Phạm Văn Bắc Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng
Đốt điện/ Laser Bs.Hà Cẩm Nhung Bs.Hà Cẩm Nhung
109 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
VIP_1 Bs.Nguyễn Trọng Hào Bs.Nguyễn Trọng Hào Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Nguyễn Thanh Hùng
VIP_2 Bs.Phạm Văn Bắc Bs.Phạm Văn Bắc Bs.Hà Văn Phước Bs.Hà Văn Phước
VIP_3 Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo
VIP_4 Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy
TMD Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
TMD Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Bùi Mạnh Hà
TMD Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
Phụ khoa Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương
Phụ khoa Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu
Dịch vụ 9 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Đặng Thu Hương Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Hà Văn Phước Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Lê Thị Nhãn
Dịch vụ 10 Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Đặng Thu Hương Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Lưu Ngọc Đông
Dich vu 11 Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Hồng Ly
018 Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Minh Dũng Bs.Vương Thế Bích Thanh Bs.Vương Thế Bích Thanh
113 Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo
117 Bs.Huỳnh Thị Xuân Tâm Bs.Huỳnh Thị Xuân Tâm Bs.Võ Quang Đỉnh Bs.Võ Quang Đỉnh
120 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Lưu Ngọc Đông
118 Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Nguyễn Thị Hồng Chuyên Bs.Nguyễn Thị Hồng Chuyên