LỊCH KHÁM BỆNH HÀNH CHÁNH

Từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018

* Giờ làm việc hành chánh:   SÁNG: 7g - 11g      CHIỀU: 12g - 4g00

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Dịch vụ 01 Bs. Nguyễn Thị Minh Anh Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. Trần Kim Phượng Bs. Trần Kim Phượng Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. Ngô Quốc Hưng Bs. Nguyễn Thanh Hùng Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. Trầm Minh Trí Bs. Võ Thị Đoan Phượng
Dịch vụ 02 Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Nguyễn Thị Bích Liên Bs. Trần Thị Hoài Hương Bs. Trần Thị Hoài Hương Bs. Phan Hồng Hải Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Bích Liên Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm
Dịch vụ 03 Bs. Trầm Minh Trí Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. Trầm Minh Trí Bs. Lưu Ngọc Đông Bs. Trầm Minh Trí Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Trầm Minh Trí Bs. Nguyễn Thị Minh Anh Bs. Nguyễn Thị Minh Anh Bs. Phạm Thị Thanh Giang
Dịch vụ 04 Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Lê Thị Thanh Trúc Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. Nguyễn Thị Minh Anh Bs. Võ Quang Đỉnh Bs. Võ Thanh Phương Bs. Nguyễn Lê Trà Mi Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc
Dịch vụ 05 Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Hồ Thị Ngọc Khương Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Hồ Thị Ngọc Khương Bs. Hồ Thị Ngọc Khương Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn
Dịch vụ 06 Bs. Lê Phương Mai Bs. Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs. Ngô Quốc Hưng Bs. Trương Lê Đạo Bs. Trương Lê Đạo Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Vũ Hoàng Bs. Lê Phương Mai Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy
Dịch vụ 07 Bs. Bùi Huy Lân Bs. Bùi Huy Lân Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. Nguyễn Thị Diệu My Bs. Nguyễn Thị Diệu My Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. Võ Thanh Phương Bs. Võ Thanh Phương
Dịch vụ 08 Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. (nghỉ) Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Đặng Thu Hương Bs. Đặng Thu Hương Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. (nghỉ) Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. (nghỉ)
Dịch vụ 09 Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Phan Thúy Bs. (nghỉ) Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. Trần Hồng Ly Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Hữu Hà Bs. (nghỉ)
Thẩm mỹ da Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
Thẩm mỹ da Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Trần Kim Phượng Bs. Trần Kim Phượng Bs. Trần Kim Phượng Bs. Nguyễn Thị Bích Liên Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Trần Ngọc Phương
Thẩm mỹ da Bs. Trần Vũ Anh Đào Bs. Nguyễn Thị Minh Anh Bs. Lưu Ngọc Đông Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. Trần Kim Phượng Bs. Đoàn Văn Lợi Em
Thẩm mỹ da Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. Vũ Thị Phương Thảo Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. (nghỉ) Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. (nghỉ)
Thẩm mỹ da Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Hồ Thị Ngọc Khương Bs. Trần Vũ Anh Đào Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. (nghỉ)
Thẩm mỹ da Bs. (nghỉ) Bs. Trần Kim Phượng Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. Trần Vũ Anh Đào Bs. Trần Vũ Anh Đào Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
Thẩm mỹ da Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
Đốt điện/ Laser Bs. Phạm Văn Sơn Bs. BS LS1 Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. BS LS2 Bs. Hà Văn Phước Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. Trần Hồng Ly Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. Lê Thị Nhãn Bs. Phạm Văn Bắc
009 Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Hà Văn Phước Bs. BS LS1 Bs. Lê Thị Nhãn Bs. Ngô Minh Vinh Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. BS LS2 Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. Trần Hồng Ly
015 Bệnh da nặng - BHYT Bs. Lê Thị Nhãn Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Trần Hồng Ly Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Trần Hồng Ly Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Lê Thị Nhãn Bs. Võ Thị Thanh Vân Bs. Hoàng Thị Minh Yên
013 - BHYT Bs. Trần Vũ Anh Đào Bs. BS P.KHTH Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Lý Thị Mỹ Nhung Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. (nghỉ)
012 - BHYT trẻ em Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. (nghỉ) Bs. Lê Thị Minh Ngọc Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. (nghỉ) Bs. Lê Thị Minh Ngọc Bs. Hoàng Thị Minh Yên
010 Bs. Lê Thị Minh Ngọc Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Châu Văn Trở Bs. (nghỉ) Bs. Châu Văn Trở Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Châu Văn Trở Bs. BS LS1 Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. (nghỉ)
014 Bs. Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. BS LS1 Bs. Lê Thị Nhãn Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. BS P.CĐT Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Võ Thanh Phương Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Lưu Ngọc Đông
017 Bs. Hồ Thị Ngọc Khương Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Hồ Thị Ngọc Khương Bs. Hồ Thị Ngọc Khương Bs. (nghỉ)
018 Bs. Trần Kim Phượng Bs. Nguyễn Minh Anh Thi Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Thúy Ngà Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. Dương Lê Trung
Dịch vụ 10 Bs. Hà Văn Phước Bs. (nghỉ) Bs. Võ Thanh Phương Bs. Hà Văn Phước Bs. Nguyễn Thị Thu Thanh Bs. (nghỉ) Bs. Hà Văn Phước Bs. (nghỉ) Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. (nghỉ)
Dịch vụ 11 Bs. Vũ Thị Phương Thảo Bs. Nguyễn Hữu Hà Bs. Lê Thị Nhãn Bs. (nghỉ) Bs. Lê Thị Minh Ngọc Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Hữu Hà Bs. (nghỉ) Bs. Vũ Thị Phương Thảo Bs. (nghỉ)
108 Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung Bs. BS BM PNT Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Lê Quốc Trung Bs. (nghỉ) Bs. Lê Quốc Trung Bs. Hà Văn Phước Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung
111 Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. BS BM ĐHYD Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Đào Anh Quyên Bs. BS BM PNT Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Đào Anh Quyên Bs. Lê Phương Mai
110 Bs. Lê Phương Mai Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ
123-VIP Bs. Lê Quốc Trung Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Mai Thu Đường Bs. Lê Quốc Trung Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng
122 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. (nghỉ) Bs. Lê Phương Mai Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
Trại-LS3 Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Lê Phương Mai Bs. Lê Hữu Bách Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Hữu Bách Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ
107 Bs. Lê Hữu Bách Bs. Lê Hữu Bách Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Hữu Bách Bs. Lê Hữu Bách Bs. Trần Duy Cuòng Bs. Lê Hữu Bách Bs. Lê Hữu Bách Bs. (nghỉ) Bs. Lê Quốc Trung
VIP_1 Bs. Nguyễn Thị Phan Thúy Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Nguyễn Thanh Hùng Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. Trần Kim Phượng Bs. Nguyễn Thị Phan Thúy Bs. Nguyễn Trọng Hào Bs. Đặng Thu Hương Bs. Nguyễn Thanh Hùng Bs. Ngô Duy Đăng Khoa
VIP_2 Bs. Nguyễn Thị Bích Liên Bs. Trần Kim Phượng Bs. Nguyễn Thị Bích Liên Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. Châu Văn Trở Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Phan Thúy Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Nguyễn Thị Phan Thúy
VIP_3 Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. (nghỉ) Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Phan Thúy Bs. (nghỉ) Bs. Lê Thị Thanh Trúc Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Phan Thúy Bs. (nghỉ)
P214-NAM KHOA Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung Bs. Lê Quốc Trung Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung Bs. Lê Hữu Bách Bs. Lê Hữu Bách Bs. Hà Văn Phước Bs. Lê Hữu Bách Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng
P213-VIP-NAM Bs. Lê Hữu Bách Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Hữu Bách Bs. Lê Hữu Bách Bs. Lê Quốc Trung Bs. Lê Quốc Trung Bs. Lê Hữu Bách Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung
P219-KHÁM-NỮ Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Thị Minh Anh Bs. BS BM PNT Bs. Lê Thảo Hiền Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs. Lê Phương Mai
P220-VIP-NỮ Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs. Lê Phương Mai Bs. Lê Phương Mai
P123 Bs. Lê Phương Mai Bs. Lê Hữu Bách Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs. Lê Quốc Trung Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
P122 Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
ĐỐT ĐIỆN 216 Bs. Lê Quốc Trung Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs. Lê Hữu Bách Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Lê Quốc Trung Bs. Lê Hữu Bách
DỊCH VỤ LS3 Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. (nghỉ) Bs. Lê Phương Mai Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Phương Mai Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh
VIP_4 Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. (nghỉ) Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. (nghỉ)

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Từ ngày 23/04/2018 đến ngày 29/04/2018
* Giờ làm việc ngoài giờ:
SÁNG: 6g - 7g      TRƯA: 11g - 12g      CHIỀU: 16g - 18g30
Thứ bảy    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 18g30
Chủ nhật    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 15g
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều
0.15 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Trọng Hào Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đặng Thu Hương Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Trần Kim Phượng Bs. Trần Kim Phượng Bs. Trương Lê Đạo Bs. Vũ Hồng Thái Bs. Vũ Hồng Thái Bs. (nghỉ)
0.13 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. Vương Thế Bích Thanh Bs. Vương Thế Bích Thanh Bs. (nghỉ)
0.12 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Trần Hồng Ly Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Võ Thanh Phương Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Truong Thị Mộng Thường Bs. Nguyễn Thị Phan Thúy Bs. Nguyễn Thị Phan Thúy Bs. Nguyễn Vũ Hoàng Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. (nghỉ)
0.09 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Trần Ngọc Phương Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Lê Thị Nhãn Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Lưu Ngọc Đông Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. Trầm Minh Trí Bs. Nguyễn Minh Anh Thi Bs. Nguyễn Minh Anh Thi Bs. (nghỉ)
108 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Võ Thanh Phương Bs. Võ Thanh Phương Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. (nghỉ)
122 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. (nghỉ) Bs. Bùi Huy Lân Bs. Bùi Huy Lân Bs. (nghỉ)
107A Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
123 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. (nghỉ) Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. (nghỉ)
0.10 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Trọng Hào Bs. Nguyễn Trọng Hào Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. (nghỉ)
111 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. (nghỉ) Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. (nghỉ)
110 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đào Anh Quyên Bs. Đào Anh Quyên Bs. (nghỉ)
Đốt điện/ Laser Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Văn Bắc Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Vũ Hoàng Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. (nghỉ)
0.4 Bs. Bùi Huy Lân Bs. Đặng Thu Hương Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. Hà Văn Phước Bs. (nghỉ) Bs. Hà Văn Phước Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. Trầm Minh Trí Bs. (nghỉ) Bs. Trương Lê Đạo Bs. Lê Thị Nhãn Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
0.6 Bs. Lưu Ngọc Đông Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. (nghỉ) Bs. Đặng Thu Hương Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. (nghỉ) Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. (nghỉ) Bs. Trương Lê Đạo Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. Lưu Ngọc Đông Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
109 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Lê Quốc Trung Bs. Lê Quốc Trung Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
0.11 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
IPL Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. (nghỉ)
IPL Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. (nghỉ)