LỊCH KHÁM BỆNH HÀNH CHÁNH

Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 10/07/2020
(Lịch phân công này mang tính chất dự trù, có thể được thay đổi mà chưa cập nhật kịp trên website bệnh viện)

* Giờ làm việc hành chánh:   SÁNG: 7g - 11g      CHIỀU: 12g - 4g00

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Dịch vụ 01 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Trần Kim Phượng Bs.BS BM PNT Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)
Dịch vụ 02 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Duy Cường Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
Dịch vụ 03 Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Lê Hữu Bách Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Dịch vụ 04 Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Võ Thanh Phương Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)
Dịch vụ 05 Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Dịch vụ 06 Bs.Lê Phương Mai Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lê Phương Mai Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Phạm Thị Uyển Nhi
Dịch vụ 07 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh Phương Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Dịch vụ 08 Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Hà Văn Phước
Dịch vụ 09 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Bùi Mạnh Hà
Thẩm mỹ da Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Nguyễn Duy Quân
Thẩm mỹ da Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.BS BM PNT Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc
Thẩm mỹ da Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Nguyễn Duy Quân
Thẩm mỹ da Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng
Thẩm mỹ da Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
Thẩm mỹ da Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phan Ngọc Huy
Thẩm mỹ da Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Vũ Anh Đào
Thẩm mỹ da Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Lê Thảo Hiền
Thẩm mỹ da Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Nguyễn Thị Bích Ngọc Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Phan Minh Đoàn
Thẩm mỹ da Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc
Đốt điện/ Laser Bs.Phạm Văn Sơn Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Phạm Văn Sơn Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Nguyễn Trúc Quỳnh Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Trần Bá Tòng Bs.Vũ Thắng
009 Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.BS P.KHTH Bs.BS LS1 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lê Minh Dũng
015 Bệnh da nặng - BHYT Bs.Trần Hồng Ly Bs.Lê Thu Thảo Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thu Thảo Bs.Trần Hồng Ly Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Nhãn
013 - BHYT Bs.TMD Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.BS P.CĐT Bs.Ngoại Phong Bs.QLCL Bs.BS LS3 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.CNK Bs.Lê Thu Thảo Bs.BS LS2
010 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đặng Thị Hồng Phượng Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng
014 Bs.Trần Duy Cường Bs.BS P.KHTH Bs.Trần Hồng Ly Bs.BS LS1 Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Duy Cường Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.Trần Duy Cường Bs.Trần Duy Cường
017 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thu Thảo Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Minh Dũng Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Trần Hồng Ly
018 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.BS LS1 Bs.BS LS1 Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Lê Thu Thảo Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Dương Lê Trung Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Nguyễn Duy Quân
Dịch vụ 10 Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Vũ Thị Phương Thảo
Dịch vụ 11 Bs.Võ Thanh Phương Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Hà Văn Phước
P.111 - VIP - Nam khoa Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
Trại-LS3 Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Phạm Thu Yến Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
VIP_1 Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Trọng Hào Bs.Nguyễn Thanh Hùng
VIP_2 Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Lê Thị Thanh Trúc Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trương Lê Đạo Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Vũ Hoàng
VIP_3 Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy
P.219-Phụ khoa Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.BS BM PNT Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến
P.220-DV-Phụ khoa Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Phạm Thu Yến
P122 Bs.Nguyễn Trọng Hào
ĐỐT ĐIỆN 217 Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Trình Ngô Bỉnh
VIP_4 Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Kim Phượng Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Phạm Đăng Trọng Tường
P.113 - DV - Nam khoa Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Hữu Bách Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Hữu Bách Bs.BS BM PNT
115 Bs.BS P.CĐT Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Duy Cường Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Trần Hồng Ly Bs.Lê Thu Thảo Bs.Lê Thu Thảo
116 Bs.Lê Thu Thảo Bs.Trương Lê Đạo Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Thu Thảo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo
117 Bs.Lê Thị Nhãn
118 Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân
120 Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Đặng Thị Hồng Phượng Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Thẩm mỹ da Bs.BS BM PNT Bs.Phan Minh Đoàn
P.112 - Nam khoa Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Hà Văn Phước Bs.Hà Văn Phước Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Hà Văn Phước Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Hà Văn Phước Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lê Hữu Bách
P.221-VIP-Phụ khoa Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020
* Giờ làm việc ngoài giờ:
SÁNG: 6g - 7g      TRƯA: 11g - 12g      CHIỀU: 16g - 18g30
Thứ bảy    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 18g30
Chủ nhật    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 15g
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều
0.15 Bs.Trần Hồng Ly Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Trần Hồng Ly Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Hồng Ly
0.13 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)
0.09 Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lê Minh Dũng Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Nguyễn Thị Bích Ngọc
0.10 Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
110 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Minh Ngọc
Đốt điện/ Laser Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Hà Hà Cẩm Nhung
Đốt điện/ Laser Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
109 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Minh Dũng
VIP_1 Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường
VIP_2 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Hà Văn Phước Bs.Trần Thị Hoài Hương
VIP_3 Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Bùi Mạnh Hà
VIP_4 Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thanh Hùng
TMD Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Đoàn Văn Lợi Em
TMD Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Nhựt Trường
TMD Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Thảo Hiền
Phụ khoa Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
Phụ khoa Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương
Dịch vụ 9 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Hà Văn Phước Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Lê Thị Nhãn
Dịch vụ 10 Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Lưu Ngọc Đông
Dich vu 11 Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Duy Cường Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Ngô Duy Đăng Khoa
018 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
115 Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
116 Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Phạm Thị Uyển Nhi
118 Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Lê Thảo Hiền
121 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Hà Hà Cẩm Nhung
108 Bs.Trần Duy Cường Bs.Trần Duy Cường Bs.Trần Duy Cường Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng
Dịch vụ 8 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Thu Thảo Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh