Hoạt động   >>   Thư viện điện tử Dược

MỘT SỐ LƯU Ý KHI DÙNG CORTICOID DẠNG UỐNG Corticoids hay còn gọi là corticosteroids, glucocorticosteroid là những steroids được vỏ thượng thận sản xuất (nội sinh) hay tổng hợp (ngoại sinh: Prednisone, Methylprednosone, dexamethasone..) có vai trò quan trọng trong chuyển hóa muối, đường, mỡ, chất đạm để duy trì các chức năng sống của cơ thể.

Cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa citicolin dùng đường tiêm

Ngày 13/11/2017, Cục Quản lý Dược Việt Nam có công văn 18583/QLD-ĐK gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa citicolin dùng đường tiêm.

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa levonorgestrel sử dụng trong tránh thai khẩn cấp

Ngày 13/11/2017, Cục Quản lý Dược Việt Nam có công văn 18584/QLD-ĐK gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa levonorgestrel sử dụng trong tránh thai khẩn cấp.

ANSM: Giới hạn chỉ định với các chế phẩm tiêm chứa suxamethonium

Thông tin dành cho các bác sỹ chuyên khoa cấp cứu, gây mê hồi sức và dược sỹ bệnh viện:

TƯƠNG TÁC THUỐC KHÁNG SINH

TƯƠNG TÁC THUỐC KHÁNG SINH

SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở PHỤ NỮ THỜI KỲ CÓ THAI CHO CON BÚ

SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở PHỤ NỮ THỜI KỲ CÓ THAI CHO CON BÚ

DANH MỤC KHÁNG SINH HỘI CHẨN THEO THÔNG TƯ 40/TT-BYT

DANH MỤC KHÁNG SINH HỘI CHẨN THEO THÔNG TƯ 40/TT-BYT

DANH MỤC HỘI CHẨN THEO THÔNG TƯ 40/TT-BYT

DANH MỤC HỘI CHẨN THEO THÔNG TƯ 40/TT-BYT