Hoạt động   >>   Tư vấn bệnh lây truyền qua đường tình dục

BỆNH LÂY QUA TÌNH DỤC LÀ GÌ? Bất cứ bênh nào được truyền từ người nàu sang người khác qua tiếp xúc hay quan hệ tình dục đều được được gọi là BLQTD

  • LOÉT SINH DỤC

    Loét sinh dục là vết loét xuất hiện ở bộ phận sinh dục nam hoặc nữ, ngoài ra có thể gặp ở hậu môn và quanh hậu môn. Ở nam dễ phát hiện vết loét ở bộ phận sinh dục còn ở nữ thường được phát hiện qua triệu chứng đau rát tự nhiên hoặc đau rát khi đi tiểu
  • BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC LÀ GÌ ?

    Bệnh lây qua tình dục (BLQTD) là bệnh bị mắc phải do quan hệ tình dục với người có bệnh.