Hoạt động   >>   Lịch học các lớp đào tạo liên tục

LỊCH THỰC TẬP TUẦN 3+4 LỚP KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG CHĂM SÓC DA KHÓA 2/2017

Giờ thực tập: Sáng: 8h – 11h Chiều: 13h30’ – 15h45’