Hoạt động   >>   Lịch học các lớp đào tạo liên tục
26-02-2018 13:58:06 GMT+7
|

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG LASER VÀ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG CHĂM SÓC DA KHÓA I NĂM 2018

Thời gian - Địa điẻm

Thời gian : 9g00 - Thứ Hai ngày 05/3/2018

Tại Hội trường A - Lầu 2 Khu A